Về lịch sử 130 năm của công ty Obayashi

Lịch sử 130 năm của công ty Obayashi
(Công bố vào tháng 12 năm 2021)

Phát hành: Obayashi Corporation
Shinagawa Intercity Tower B, 2-15-2, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Biên tập: Committee for the Company’s 130th Anniversary

Chế tác: Toppan Inc.
Cộng tác chế tác: NHK Enterprises, Inc.

Nơi liên hệ

Obayashi Corporation Corporate Communications Department
Trang liên hệ

Biên tập

Committee for the Company’s 130th Anniversary
Trưởng ban: Director Executive Vice President Yasuo Kotera
Ban thư ký: Corporate History Project Team (Hiroko Jo, Toshihiro Ichikawa, Sachie Sakurai)

Giám sát nội dung

■ 6 câu chuyện
BIM: Digital Integration Division, Architectural Design & Engineering Division
ODICT: Construction Robotics Division, Civil Engineering Construction Division
Trận động đất và sóng thần ở miền đông Nhật Bản: Civil Engineering Construction Division
Trận động đất Kumamoto: Building Construction Division, Kyushu Branch
LOOP50: Architectural Design & Engineering Division
Thang máy vũ trụ: Technology Division Technology Strategy Planning Office Obayashi Future Laboratory

■ Phát triển ra nước ngoài
Civil Engineering Construction Division, Building Construction Division, North American Regional Headquarters, Asia-Pacific Regional Headquarters

Chế tác

Toppan Inc.
ORO Co., Ltd.
Interbooks Co., Ltd.

Môi trường đã kiểm định để hoạt động

■ Kích thước màn hình
Hiển thị trên máy tính: Chiều rộng màn hình 1.280px (chiều rộng nội dung tối đa là 800px)
Hiển thị trên điện thoại thông minh: Breakpoint (phạm vi giới hạn) 767px

■ Điều kiện về hệ điều hành
Máy tính
Windows: 10 trở lên
MacOS: Catalina trở lên
Điện thoại thông minh
iOS: 14 trở lên
Android: 10 trở lên

■ Điều kiện về trình duyệt
Trên máy tính
Google Chrome:Phiên bản mới nhất
Microsoft Edge:Phiên bản mới nhất
Safari:Phiên bản mới nhất
*Không xem được trên Internet Explorer
Điện thoại thông minh
Safari: Phiên bản mới nhất
Chrome: Phiên bản mới nhất