ภาพรวมของประวัติ 130 ปี - ตารางบันทึกเรื่องราวตามลำดับปี

ตามรอยประวัติความเป็นมาของบริษัทโอบายาชิ ตั้งแต่ระยะก่อตั้งและเริ่มกิจการจนถึง 130 ปี ด้วยตารางบันทึกเรื่องราวตามลำดับปี ซึ่งมีภาพถ่ายโครงการจำนวนมากแสดงไว้

ระยะก่อตั้งและเริ่มกิจการ

1892

มกราคม

คุณโยชิโกโร โอบายาชิ ก่อตั้ง "ร้านโอบายาชิ" ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาขึ้นที่โอซาก้า
คุณโยชิโกโร โอบายาชิ
คุณโยชิโกโร โอบายาชิ
ได้งานก่อสร้างโรงงานกระดาษอาเบะ (ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน)
โรงงานกระดาษอาเบะ
โรงงานกระดาษอาเบะ

1898

มีนาคม

ด้วยการผลิตผลงานอย่างซื่อตรง เราสามารถสร้างฐานธุรกิจให้มั่นคงได้ภายในเวลาเพียง 2-3 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง และยังได้งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างท่าเรือของเมืองโอซาก้าด้วย
งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างท่าเรือของเมืองโอซาก้า (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1905)
งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างท่าเรือของเมืองโอซาก้า (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1905)

1901

พฤศจิกายน

เข้าร่วมประมูลใน "นิทรรศการอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5" ในฐานะผู้รับเหมาเพียงรายเดียวจากโอซาก้า และชนะการประมูล (ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 1903)
"หอคอยโอบายาชิ" อาคารไม้แห่งแรกที่มีการติดตั้งลิฟต์ภายใน
นิทรรศการที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลเมจิ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อปี 1877 ณ สวนอุเอโนะในโตเกียว

1904

กุมภาพันธ์

เปลี่ยนชื่อร้านเป็น "บริษัทโอบายาชิ"

มิถุนายน

จัดตั้งสำนักงานโตเกียว (ยกระดับให้เป็นสาขาในเดือนเมษายน 1906)

1909

กรกฎาคม

ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดโอบายาชิ (ถือเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายแรกที่จดทะเบียนนิติบุคคล)

1911

กุมภาพันธ์

ได้งานก่อสร้างสถานีรถไฟกลางโตเกียว (ปัจจุบันคือสถานีโตเกียว) (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1914), ถือเป็นโอกาสสำหรับบริษัทเรา ซึ่งในเวลานั้นถูกพิจารณาว่าเป็นบริษัทจากคันไซ ในการเปลี่ยนสถานภาพสู่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศ
สถานีรถไฟกลางโตเกียว
สถานีรถไฟกลางโตเกียว

มิถุนายน

ได้รับการว่าจ้างจาก Osaka Electric Tramway (ปัจจุบันคือ Kintetsu Railway) ให้ก่อสร้างอุโมงค์อิโคมะและทางรถไฟในบริเวณใกล้เคียง (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1914), ขุดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น (ในเวลานั้น)
ภายในอุโมงค์อิโคมะ
ภายในอุโมงค์อิโคมะ

1916

มกราคม

คุณโยชิโกโร โอบายาชิ ถึงแก่กรรม, คุณโยชิโอะ โอบายาชิ รับช่วงต่อกิจการบริษัท

1918

ธันวาคม

ก่อตั้ง Obayashi Corporation, คุณโยชิโอะ โอบายาชิ เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทคนที่ 2
คุณโยชิโอะ โอบายาชิ
คุณโยชิโอะ โอบายาชิ

1919

มีนาคม

ควบรวมกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดโอบายาชิ เข้ากับ Obayashi Corporation

กรกฎาคม

ย้ายสาขาหลักไปที่ Kyobashi, Higashi-ku, Osaka (ปัจจุบันคือ Kitahama-Higashi, Chuo-ku, Osaka) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
สาขาหลักของบริษัทโอบายาชิ
สาขาหลักของบริษัทโอบายาชิ

1923

กันยายน

เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต, มีส่วนร่วมในโครงการบูรณะฟื้นฟู เช่น งานก่อสร้าง "อาคารมารุโนะอุจิ" เป็นต้น
อาคารมารุโนะอุจิเก่า (ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 1926)
อาคารมารุโนะอุจิเก่า (ปรับปรุงแล้วเสร็จในปี 1926)

1924

กรกฎาคม

สนามกีฬาโคชิเอ็ง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

ธันวาคม

เริ่มใช้ระบบรองประธานบริษัท โดยมีคุณเค็นชิโร โอบายาชิ เข้ามาดำรงตำแหน่ง
คุณเค็นชิโร โอบายาชิ
คุณเค็นชิโร โอบายาชิ

1926

มิถุนายน

อาคารสาขาหลักแห่งใหม่ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
อาคารสาขาหลักแห่งใหม่
อาคารสาขาหลักแห่งใหม่

นโยบายพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและยุคแห่งสงคราม

1930

เมษายน

ได้รับการว่าจ้างให้ก่อสร้างหอคอยปราสาทของปราสาทโอซาก้าขึ้นใหม่ (ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 1931)
หอคอยปราสาทของปราสาทโอซาก้า
หอคอยปราสาทของปราสาทโอซาก้า

1931

มกราคม

ก่อตั้งสำนักงานสาขา ที่ไทเปและต้าเหลียน

ตุลาคม

ก่อตั้ง NAIGAI WOOD CRAFT CORPORATION (ปัจจุบันคือ NAIGAI TECHNOS CORPORATION)

1933

สิงหาคม

ก่อตั้ง TOYO PAVEMENT CORPORATION (ปัจจุบันคือ OBAYASHI ROAD CORPORATION)

1934

สิงหาคม

ศูนย์บัญชาการกองทัพกวางตุงในแมนจูเรีย ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

ศูนย์บัญชาการกองทัพกวางตุงในแมนจูเรีย

1935

ตีพิมพ์ "แนวทางปฏิบัติของพนักงานภาคสนาม"
"แนวทางปฏิบัติของพนักงานภาคสนาม" เป็นคู่มือ 4 ตอน ที่เกี่ยวข้องกับ การบัญชีสำนักงาน, การก่อสร้าง, อุปกรณ์ และไฟฟ้า คำว่า ”ดี คุ้มค่า และรวดเร็ว” หรือที่เราเรียกว่า Sanshin (san แปลว่าสาม และ shin แปลว่าบัญญัติ) ซึ่งระบุไว้ในตอนต้นของคู่มือนั้น เป็นดังบัญญัติ 3 ประการ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสำหรับบริษัทโอบายาชิ
แนวทางปฏิบัติของพนักงานภาคสนาม
แนวทางปฏิบัติของพนักงานภาคสนาม

1937

กรกฎาคม

สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง เริ่มต้นขึ้น

1939

กันยายน

สงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นขึ้น

1940

มีนาคม

ก่อตั้งบริษัทแมนจูเรียโอบายาชิจำกัด

ธันวาคม

ขยายธุรกิจสู่ไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อกองทัพญี่ปุ่นไปประจำการที่ตอนเหนือของอินโดจีนของฝรั่งเศส (ปัจจุบันคือเวียดนาม) ในเดือนกันยายน

โรงไฟฟ้าหยวนซานของการไฟฟ้าไต้หวัน (ระหว่างการก่อสร้าง)

1941

พฤษภาคม

ครบรอบ 130 ปีของการก่อตั้งบริษัท
คุณโยชิโร โอบายาชิ (กลาง) ที่งานฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งบริษัท
คุณโยชิโร โอบายาชิ (กลาง) ที่งานฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งบริษัท

ธันวาคม

สงครามแปซิฟิก เริ่มต้นขึ้น

1943

ตุลาคม

ประธานโยชิโอะ โอบายาชิ ถึงแก่กรรม

พฤศจิกายน

คุณโยชิโร โอบายาชิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทคนที่ 3 เมื่ออายุ 25 ปี

1945

มีนาคม

การทิ้งระเบิดที่โตเกียว

สิงหาคม

การทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมะและนางาซากิ, สงครามโลกครั้งที่สองและสงครามแปซิฟิก ยุติลง

จากการฟื้นฟู่ สู่การพัฒนา

1948

มกราคม

ที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวของกองกำลังพันธมิตรซึ่งประจำการในญี่ปุ่น ในเขตฮามาเดระ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์, เรียนรู้วิธีการก่อสร้างสมัยใหม่ผ่านงานก่อสร้างเพื่อกองกำลังพันธมิตรที่ประจำการในญี่ปุ่นนี้
ที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวของกองกำลังพันธมิตรซึ่งประจำการในญี่ปุ่น ในเขตฮามาเดระ
ที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวของกองกำลังพันธมิตรซึ่งประจำการในญี่ปุ่น ในเขตฮามาเดระ

มิถุนายน

ก่อตั้งแผนกวิจัยที่สาขาหลัก

1950

กันยายน

ประธานโยชิโร โอบายาชิ เดินทางไปสหรัฐอเมริกา (จนถึงเดือนธันวาคม) เพื่อศึกษาโครงการก่อสร้าง เป็นการเตรียมพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัท
ประธานโยชิโร โอบายาชิ เดินทางกลับจากการศึกษางานที่สหรัฐอเมริกา
ประธานโยชิโร โอบายาชิ เดินทางกลับจากการศึกษางานที่สหรัฐอเมริกา

1951

กรกฎาคม

ก่อตั้งแผนกก่อสร้างโอกินาว่า ที่สาขาหลักและสาขาโตเกียว, ดำเนินงานก่อสร้างในโอกินาว่าให้กองทัพสหรัฐฯ และเรียนรู้วิธีการก่อสร้างโดยใช้เครื่องจักรแบบอเมริกัน
เครื่องขุดเจาะซึ่งใช้ที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินาว่า
เครื่องขุดเจาะซึ่งใช้ที่ฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินาว่า

1953

มิถุนายน

เริ่มก่อสร้างเขื่อนนุคาบิระ (ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1956) สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าหลังสงคราม
เขื่อนนุคาบิระ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
เขื่อนนุคาบิระ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า

1955

มกราคม

ก่อตั้ง NANIWA LAND CORPORATION (ปัจจุบันคือ OBAYASHI-SHINSEIWA REAL ESTATE CORPORATION)

1958

พฤษภาคม

ศาลากลางจังหวัดคางาวะ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (อาคารหลักหลังเดิมที่ออกแบบโดยเคนโซ ทังเกะ คืออาคารสำนักงานทิศตะวันออกในปัจจุบัน)
ศาลากลางจังหวัดคางาวะ
ศาลากลางจังหวัดคางาวะ

ธันวาคม

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า

1959

เมษายน

การก่อสร้างเจดีย์ห้าชั้นของวัดชิเท็นโนจิขึ้นใหม่ เสร็จสมบูรณ์
เจดีย์ห้าชั้นของวัดชิเท็นโนจิ
เจดีย์ห้าชั้นของวัดชิเท็นโนจิ

1960

พฤศจิกายน

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

1963

ตุลาคม

ก่อตั้ง TOYO BUILDING SERVICES CORPORATION (ปัจจุบันคือ OBAYASHI FACILITIES CORPORATION)

1964

เมษายน

เปิดสำนักงานตัวแทนในต่างประเทศแห่งแรก ที่กรุงเทพฯ, เป็นบริษัทก่อสร้างแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มาตั้งฐานในประเทศไทย

สิงหาคม

สนามกีฬาในร่มแห่งชาติโยโยงิ 2 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

1965

มีนาคม

Yokohama Dreamland / Hotel Empire ตึกระฟ้าแห่งแรกของญี่ปุ่น ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
Yokohama Dreamland / Hotel Empire (ปัจจุบันคืออาคารห้องสมุดของ Yokohama University of Pharmacy)
Yokohama Dreamland / Hotel Empire (ปัจจุบันคืออาคารห้องสมุดของ Yokohama University of Pharmacy)

เมษายน

สะพาน Musi (ในเมืองปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย) ซึ่งเป็นการก่อสร้างชดใช้หลังสงครามให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

สะพาน Musi

ธันวาคม

ก่อตั้ง Technology Research Institute ขึ้น ที่เมืองคิโยเสะ กรุงโตเกียว
ภาพมุมสูงของ Technology Research Institute (ปี 1967)
ภาพมุมสูงของ Technology Research Institute (ปี 1967)

1966

สิงหาคม

ห้างสรรพสินค้า Sarinah (ในเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (การก่อสร้างชดใช้หลังสงคราม)) ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

ห้างสรรพสินค้า Sarinah

1970

มกราคม

เปิดสำนักงานตัวแทนที่จาการ์ตา

มีนาคม

เปิดงาน "เอ็กซ์โป '70" (ในเขตเซ็นริ จังหวัดโอซาก้า) ซึ่งบริษัทโอบายาชิเป็นผู้ก่อสร้างศาลาหลัก, ก่อสร้างศาลาของสหรัฐเมริกา โดยใช้โครงสร้างแผ่นฟิล์มอัดอากาศสำหรับหลังคา
งานเอ็กซ์โป '70: Festival Plaza และ ศาลาของสหรัฐเมริกา
งานเอ็กซ์โป '70: Festival Plaza และ ศาลาของสหรัฐเมริกา

ธันวาคม

ยกเลิกสาขาโตเกียว, ก่อตั้งสำนักงานใหญ่โตเกียว

การพัฒนาแบบก้าวกระโดดและโลกาภิวัตน์

1972

มกราคม

ก่อตั้ง PT. JAYA OBAYASHI โดยการร่วมทุนกับ PT. Pembangunan Jaya บริษัทชั้นนำของอินโดนีเซีย, ถือเป็นนิติบุคคลท้องถิ่นในต่างประเทศแห่งแรกของเราหลังสงคราม

1973

มกราคม

อาคารโอซาก้าโอบายาชิ ตึกระฟ้าแห่งแรกในเขตญี่ปุ่นตะวันตก ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
อาคารโอซาก้าโอบายาชิ
อาคารโอซาก้าโอบายาชิ

1974

พฤษภาคม

ก่อตั้ง ไทย โอบายาชิ (กรุงเทพฯ)

1978

มีนาคม

ก่อตั้ง JAMES E. ROBERTS-OBAYASHI CORPORATION (บริษัทลูกของ OBAYASHI USA, LLC)

1979

เมษายน

ก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานใหญ่โตเกียว

1980

พฤษภาคม

หอควบคุมจราจรสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (OBAYASHI SINGAPORE PRIVATE LIMITED)

1982

มีนาคม

ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองซานฟรานซิสโก โซนก่อสร้าง N1 และ N2 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สหรัฐอเมริกา)

ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองซานฟรานซิสโก โซนก่อสร้าง N1 และ N2

1985

มิถุนายน

พฤศจิกายน

ก่อตั้ง OBAYASHI EUROPE B.V. (อัมสเตอร์ดัม)

1986

มกราคม

ก่อตั้ง OAK SYSTEM CORPORATION (ปัจจุบันคือ OAK INFORMATION SYSTEM CORPORATION)

ข้ามผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันยาวนาน

1989

มกราคม

จักรพรรดิโชวะเสด็จสวรรคต, เริ่มต้นรัชศก "เฮเซ"

มิถุนายน

คุณโยชิโร โอบายาชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ, คุณทาคาโอะ สึมุโระ เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทคนที่ 4
คุณโยชิโร โอบายาชิ
คุณโยชิโร โอบายาชิ

ตุลาคม

E.W. HOWELL CO., LLC เข้าร่วมกลุ่มโอบายาชิ

1990

เมษายน

กำหนดปรัชญาองค์กร / รูปแบบการบริหาร / บรรทัดฐานการปฏิบัติ และตราสัญลักษณ์ใหม่ของบริษัท
โปสเตอร์ปรัชญาองค์กร
โปสเตอร์ปรัชญาองค์กร

มิถุนายน

ก่อตั้ง TAIWAN OBAYASHI CORPORATION

1991

เมษายน

ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัท, กำหนดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการระยะยาว ที่เรียกว่า "OBAYASHI RENAISSANCE 111" เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
งานฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัท
งานฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งบริษัท

พฤศจิกายน

Bracken House ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (ยุโรป)

1992

มิถุนายน

จัดการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกครั้งแรก (นำปฏิญญารีโอเดจาเนโร มาใช้)

กรกฎาคม

จัดทำ "แผนปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทโอบายาชิ"

1993

ธันวาคม

ก่อตั้ง OC REAL ESTATE (สหรัฐอเมริกา)

1994

มิถุนายน

อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (โซนก่อสร้างทิศเหนือ) ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (โซนก่อสร้างทิศเหนือ)
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (โซนก่อสร้างทิศเหนือ)

สิงหาคม

River Side Sumida (อาคารหอพักสำหรับพนักงานที่ยังไม่มีครอบครัวของบริษัทโอบายาชิ ซึ่งทุกส่วนของอาคารถูกสร้างโดยหุ่นยนต์ ด้วยระบบ ABCS (Automated Building Construction System)) ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
River Side Sumida
River Side Sumida

1995

มกราคม

เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ฮันชิน, มีส่วนร่วมในโครงการบูรณะฟื้นฟู

ธันวาคม

สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (ไทย โอบายาชิ)

1997

มิถุนายน

คุณชินจิ มุคาสะ เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทคนที่ 5

พฤศจิกายน

กำหนด "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทโอบายาชิ"

ธันวาคม

โตเกียวเบย์ อควาไลน์ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
โตเกียวเบย์ อควาไลน์
โตเกียวเบย์ อควาไลน์

1999

มกราคม

ย้ายสำนักงานใหญ่โตเกียวไปยัง Shinagawa Intercity (ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 1998) และรวมฐานธุรกิจต่างๆ ไว้ที่นั่น
Shinagawa Intercity
Shinagawa Intercity

มีนาคม

สนามกีฬาออสเตรเลีย หรือ Stadium Australia (สนามกีฬาหลักสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 ที่ซิดนีย์) ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาเอเชีย)
ทุกสำนักงานและทุกองค์กร ได้รับการรับรอง ISO14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

2001

ตุลาคม

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บริษัทโอบายาชิขึ้นที่สาขาหลักโอซาก้า ซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 110 ปีของการก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บริษัทโอบายาชิ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บริษัทโอบายาชิ

2002

เมษายน

รถไฟใต้ดินของสิงคโปร์ โซนก่อสร้าง 707 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาเอเชีย)

กรกฎาคม

ก่อตั้ง OBAYASHI USA, LLC (ลอสแองเจลิส)

สิงหาคม

"อาคารมารุโนะอุจิ" ใหม่ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์, ส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลของเสียและขยะในสถานที่ก่อสร้าง 100% (Zero Emission) เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
อาคารมารุโนะอุจิ
อาคารมารุโนะอุจิ

2003

มีนาคม

ประกาศ "แนวคิดบริษัทที่เป็นเลิศ"

มิถุนายน

คุณทาเคโอะ โอบายาชิ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ

กรกฎาคม

เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ TOSHIBA AIR CONDITIONING CORPORATION จาก Toshiba และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น OAK SETSUBI CORPORATION

2004

ตุลาคม

เกิดแผ่นดินไหวชูเอ็ตสึ จังหวัดนีงาตะ ปี 2004, มีส่วนร่วมในโครงการบูรณะฟื้นฟู

2005

กุมภาพันธ์

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน มีผลบังคับใช้

มีนาคม

President International Tower ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (TAIWAN OBAYASHI CORPORATION)

มิถุนายน

คุณโนริโอะ วาคิมุระ เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทคนที่ 6

2006

มกราคม

รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาเอเชีย)

กรกฎาคม

ก่อตั้ง OBAYASHI VIETNAM CORPORATION (โฮจิมินห์)

2007

มิถุนายน

คุณโทรุ ชิราอิชิ เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทคนที่ 7

กรกฎาคม

WEBCOR, L.P. เข้าร่วมกลุ่มโอบายาชิ (สหรัฐอเมริกา)

2008

เมษายน

เริ่ม "แผนการบริหารระยะกลาง '08" (ปีงบประมาณ 2008-2012)
ตั้งสาขาต่างประเทศ (โดยการรวมธุรกิจวิศกรรมโยธาในต่างประเทศและธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศเข้าด้วยกัน)

สิงหาคม

โครงการเสริมกำลังโครงสร้างสะพานเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว สำหรับสะพานโกลเดนเกต เสร็จสมบูรณ์ (สาขาอเมริกาเหนือ)

2010

เมษายน

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานใหญ่โตเกียว ให้เป็นสำนักงานใหญ่และสาขาหลักโตเกียว พร้อมกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อจากสาขาหลักไปเป็นสาขาหลักโอซาก้า

กันยายน

Techno-Station อาคารหลักของ Technology Research Institute ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความอุ่นใจ และสภาพแวดล้อมสำหรับการวิจัยที่ล้ำสมัย
Techno-Station
Techno-Station
อ่านคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับ "Technology Research Institute" ได้ที่นี่

ตุลาคม

โครงการ Hoover Dam Bypass ในสหรัฐอเมริกา / การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโคโลราโด เสร็จสมบูรณ์ (สาขาอเมริกาเหนือ)

การขยายธุรกิจสู่สาขาใหม่ๆ และการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG

2011

มกราคม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปีของการก่อตั้ง บริษัทโอบายาชิได้กำหนดปรัชญาพื้นฐาน สู่การเป็น " 'บริษัทชั้นนำ' ที่เป็นมิตรกับโลก" และสร้างสารขององค์กรขึ้น ที่เรียกว่า "เชื่อมต่อทุกห้วงเวลา สร้างสรรค์ผลงานด้วยหัวใจ"

กุมภาพันธ์

กำหนด "Obayashi Green Vision 2050"

มีนาคม

เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น และอุบัติเหตุร้ายแรงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะแห่งที่หนึ่ง, มีส่วนร่วมในโครงการบูรณะฟื้นฟู
อ่านคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับ "แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น" ได้ที่นี่
ก่อตั้ง OBAYASHI CANADA HOLDINGS LTD. (สหรัฐอเมริกา)
KENAIDAN GROUP LTD. (แคนาดา) เข้าร่วมกลุ่มโอบายาชิ

สิงหาคม

Dubai Metro ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาเอเชีย)
ผลงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ในปีเดียวกัน
  • อุโมงค์ใต้น้ำและถนนฝั่งตะวันออก ของโครงการทางหลวงไซ่ง่อนตะวันออก-ตะวันตก (II)

2012

กุมภาพันธ์

ก่อตั้ง JS BUILDERS, LLC (สหรัฐอเมริกา)
ประกาศแนวคิดการก่อสร้าง "ลิฟต์อวกาศ"
ลิฟต์อวกาศ
ลิฟต์อวกาศ
อ่านคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับ "ลิฟต์อวกาศ" ได้ที่นี่
โตเกียวสกายทรี ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
โตเกียวสกายทรี
โตเกียวสกายทรี

เมษายน

เริ่ม "แผนการบริหารระยะกลาง '12" (ปีงบประมาณ 2012-2014)

กรกฎาคม

ติดตั้งโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 982kW บนหลังคาโกดังของ Kumiyama Distribution Center และเริ่มขายไฟฟ้า โดยถือเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแรกของบริษัทโอบายาชิ

ธันวาคม

งานซ่อมแซมเขื่อนนิวออร์ลีนส์ LPV-146 เสร็จสมบูรณ์ (สาขาอเมริกาเหนือ)

2013

กุมภาพันธ์

อาคารหลัก Daibiru ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์, ย้ายสาขาหลักโอซาก้าจากอาคารโอบายาชิโอซาก้าไปยังอาคารหลัก Daibiru

พฤษภาคม

ได้งานระยะที่ 3 ของโครงการ "Msheireb Downtown Doha Project" ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเมืองเก่าขึ้นใหม่ในโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ (เป็นการได้งานก่อสร้างครั้งแรกในกาตาร์, ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2019) (OBAYASHI QATAR, LLC)

2014

มกราคม

ก่อตั้ง OBAYASHI SINGAPORE PRIVATE LIMITED

มีนาคม

ระบบผลิตน้ำประปาของเมืองออสติน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาอเมริกาเหนือ)

ตุลาคม

OBAYASHI-SHINSEIWA REAL ESTATE ถือกำเนิดขึ้นจากการควบรวม OBAYASHI REAL ESTATE และ SHINSEIWA REAL ESTATE

พฤศจิกายน

KRAEMER NORTH AMERICA, LLC (สหรัฐอเมริกา) เข้าร่วมกลุ่มโอบายาชิ
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ Weston ลอดจุดตัดถนน (KENAIDAN GROUP LTD.)

2015

เมษายน

เริ่ม "แผนการบริหารระยะกลาง 2015" (ปีงบประมาณ 2015-2017)

ตุลาคม

2016

เมษายน

เกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะ, มีส่วนร่วมในโครงการบูรณะฟื้นฟู
อ่านคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับ "แผ่นดินไหวในจังหวัดคุมาโมโตะ" ได้ที่นี่

มิถุนายน

อพาร์ทเมนท์ Potrero ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (JAMES E. ROBERTS-OBAYASHI CORPORATION)

ตุลาคม

จัดงาน "Obayashi Techno Fair" ขึ้น เพื่อฉลองครบรอบ 125 ปีของการก่อตั้งบริษัท และครบรอบ 50 ปีของ Technology Research Institute (จนถึงเดือนพฤศจิกายน)
Obayashi Techno Fair
Obayashi Techno Fair

2017

เมษายน

เริ่ม "แผนการบริหารระยะกลาง 2017" (ปีงบประมาณ 2017-2021)

พฤษภาคม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทโอบายาชิ ในเมืองฮิวกะ จังหวัดมิยาซากิ เริ่มดำเนินการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ฮิจิยะ เมืองฮิวกะ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ฮิจิยะ เมืองฮิวกะ

สิงหาคม

อุโมงค์ OARS ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาอเมริกาเหนือ)

พฤศจิกายน

โรงไฟฟ้าพลังงานลมในตำบลมิทาเนะ จังหวัดอากิตะ เริ่มดำเนินการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ฮามาดะ ตำบลมิทาเนะ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ฮามาดะ ตำบลมิทาเนะ

ธันวาคม

Techno-Station ซึ่งเป็นอาคารหลักของ Obayashi Corporation Technology Research Institute ได้รับ "การรับรอง WELL" เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น
MART แห่งโรงพยาบาล Stoney Brook ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (E.W. HOWELL CO., LLC)

2018

มีนาคม

คุณเคนจิ ฮาซูวะ เข้ารับตำแหน่งประธานบริษัทคนที่ 8
อุโมงค์เชื่อมต่อ Waterview และงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ Great North Road (สาขาเอเชีย)

พฤษภาคม

โครงการพัฒนาโครงการแรกของ ไทย โอบายาชิ เริ่มต้นขึ้น
O-NES Tower
O-NES Tower

กรกฎาคม

โรงเรียนนานาชาติแห่งสหประชาชาติของกรุงฮานอย ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (OBAYASHI VIETNAM CORPORATION)

กันยายน

Stoneridge Creek ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (JS BUILDERS, LLC)

2019

มกราคม

โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ (NNP) 1 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาเอเชีย)
ผลงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ในปีเดียวกัน
  • งานก่อสร้างรถไฟใต้ดินกรุงจาการ์ตา ระยะที่ 1
  • งานเสริมความแข็งแรงสะพาน Chroy Changwar (Nihonbashi), งานซ่อมสะพาน Chroy Changwar กัมพูชา

มีนาคม

งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในเมืองจาการ์ตา รวมทั้งรถไฟใต้ดินสายแรกของอินโดนีเซีย เสร็จสมบูรณ์

เมษายน

ยกเลิกสาขาต่างประเทศ และก่อตั้งสาขาเอเชียและสาขาอเมริกาเหนือขึ้น

มิถุนายน

กำหนด "Obayashi Sustainability Vision 2050"

กรกฎาคม

เริ่มก่อสร้างอาคารสูงทนไฟที่ใช้ไม้เท่านั้น เป็นแห่งแรกในญี่ปุ่นและในโลก โดยอาคารมีโครงสร้างทั้งหมด (เสา คาน พื้น ผนัง) ทำจากไม้ และจะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมแห่งอนาคต เพื่อเตรียมการสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มโอบายาชิ
สถานที่ฝึกอบรมแห่งอนาคต ซึ่งเป็นอาคารสูงทนไฟที่สร้างจากไม้เท่านั้น  (ภาพจำลองเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)
สถานที่ฝึกอบรมแห่งอนาคต ซึ่งเป็นอาคารสูงทนไฟที่สร้างจากไม้เท่านั้น (ภาพจำลองเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์)
อ่านคอลัมน์พิเศษเกี่ยวกับ "LOOP50" ได้ที่นี่

2020

มกราคม

สะพาน 3 แห่งในบังกลาเทศ Kanchpur, Meghna และ Gumti ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สาขาเอเชีย)

ตุลาคม

กำหนดวิสัยทัศน์แบรนด์ของกลุ่มโอบายาชิ ที่เรียกว่า "MAKE BEYOND Transcending the art and science of making of things"
โปสเตอร์ MAKE BEYOND   Transcending the art and science of making of things
โปสเตอร์ MAKE BEYOND Transcending the art and science of making of things
จัดทำ "โครงการปฏิรูปองค์กร"

เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก ของโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

2021

มกราคม

ครบรอบ 130 ปีของการก่อตั้งบริษัท

มีนาคม

โครงการก่อสร้างเพื่อขยายแคมปัสของ University of California, Merced 2020 เสร็จสมบูรณ์ (WEBCOR, L.P.)

เมษายน

อาคารแสดงประเทศญี่ปุ่น สำหรับงาน World Expo 2020 Dubai ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (OBAYASHI MIDDLE EAST CONSTRUCTION, LLC)