Please turn your smartphone to portrait orientation.
Please turn your smartphone to portrait orientation.
scroll

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
การใช้ประโยชน์จาก BIM ที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ความพยายามของบริษัทโอบายาชิ เพื่อใช้ BIM ในการก่อสร้างอาคาร
กำลังก้าวเข้าสู่ระยะใหม่

ในการก่อสร้างโรงพยาบาลในโอซาก้า ปี 2018
เราได้นำ "One Model BIM" เข้ามาใช้อย่างจริงจัง
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสามารถป้อนและรับข้อมูล
จากแบบจำลองแบบเดียวได้

โรงพยาบาลโอซาก้ามินาโตะชูโอ
โรงพยาบาลโอซาก้ามินาโตะชูโอ

สถาปัตยกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก

โครงสร้าง

การผลิตงาน

One Model BIM

ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงภาพการก่อสร้างโดยใช้แบบจำลอง 3 มิติเท่านั้น 
โดยการดึงข้อมูลที่จำเป็นจากแบบจำลอง BIM
"One Model BIM" ช่วยให้เราสร้างแบบแปลน 2 มิติทุกชนิดได้ 
เช่น แบบสถาปัตยกรรม, แบบร่างเบื้องต้น, แบบขออนุญาตก่อสร้าง, 
แบบสำหรับผลิตงาน (แบบเพื่อการก่อสร้าง) เป็นต้น
เนื่องจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
ดังนั้น แม้ว่าจะมีการแก้ไข เช่น การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ ฯลฯ ก็สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้นในแบบแปลนทั้งหมดด้วยการจัดการเพียงครั้งเดียวได้
การซิงโครไนซ์ข้อมูลยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

ผู้ควบคุมงานออกแบบที่ไซต์งาน
ผู้ควบคุมงานออกแบบที่ไซต์งาน
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
PC/Tablet

BIM ช่วยให้ผู้ควบคุมงานออกแบบที่ไซต์งาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
สามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลล่าสุดบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้
จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง BIM แบบครบวงจรสำหรับงานออกแบบและงานก่อสร้าง

BIM

สำหรับงานก่อสร้างHokkaido Ballpark 
(ชื่อชั่วคราว)
ซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2020(กำหนดเปิดในปี 2023 และหลังจากนั้นจะเรียกสนามเบสบอลว่า "ES CON FIELD HOKKAIDO")มีการนำ BIM เข้ามาใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการประกวดแบบ

รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย
รูปถ่าย
  • รูปถ่าย
  • รูปถ่าย

Ballpark ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับฮอกไกโดนั้น
มีสนามเบสบอลเป็นศูนย์กลาง
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการชมการแข่งขันที่สบาย และเพื่อสร้างสนามจากหญ้าธรรมชาติ

มีการนำหลังคาพับเก็บได้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
มาใช้กับสนามเบสบอลนี้

เป็นการออกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อมองจากภายนอก

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ชมทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้
ยังมีการสร้างทางเดินภายในสเตเดียม
ซึ่งเคลื่อนตัวไปรอบๆ ได้ 360 องศา

ที่จะช่วยให้มองเห็นได้ทั่วทั้งสนามไว้ด้วย

เนื่องจากเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่มีการใช้สนามหญ้าธรรมชาติ
ในสนามกีฬาซึ่งมีหลังคาพับเก็บได้
เราจึงใช้ "Turf Simulator" ที่สามารถคาดการณ์สภาพการเจริญเติบโต
ของหญ้าได้อย่างแม่นยำจากสภาพแวดล้อมภายในสเตเดียม
และจากผลการคาดการณ์ว่าหญ้าจะสามารถเติบโตได้ดี
เราจึงได้เสนอให้สร้างระบบดังกล่าว

เริ่มต้นจากโครงการที่เริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2020
บริษัทโอบายาชิจะสร้างแบบจำลอง BIM มาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างทั้งหมด
โดยในขณะที่ไซต์งานใช้ BIM นั้น ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างจะถูกเก็บรวบรวมไว้
ประสบการณ์ของเราในการใช้งาน BIM
กอปรกับการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสารข้อมูลการผลิต
จะช่วยส่งเสริม DX สำหรับการก่อสร้าง
(การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง)