ประวัติธุรกิจในต่างประเทศ

ประวัติธุรกิจในต่างประเทศ

การก่อสร้างในต่างประเทศ ก่อนและระหว่างสงคราม

การก่อสร้างในต่างประเทศครั้งแรกที่บริษัทฯ ดำเนินการ เป็นการก่อสร้างทางรถไฟที่ ตัดผ่านคาบสมุทรเกาหลี เราเปิดสาขาอินชอนในปี 1904 เมื่อสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่นอุบัติขึ้น และได้ก่อสร้างส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายหลัก, อู่รถจักร, อาคารสถานี ฯลฯ นอกจากนี้ ความสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา ทำให้เราได้งานก่อสร้างพิเศษอีกกว่า 10 โครงการรวมถึง การก่อสร้างโรงเลื่อย

ในช่วงต้นยุคโชวะเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่สงคราม งานก่อสร้างได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแมนจูเรีย (ปัจจุบันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน) และจีนตอนเหนือ (ภาคเหนือของจีน) ในเดือน มีนาคม 1940 เราได้ก่อตั้งบริษัทแมนจูเรียโอบายาชิจำกัดขึ้น เพื่อขยายธุรกิจสู่ภาคพื้นทวีป ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน เมื่อกองทัพญี่ปุ่นไปประจำการที่ตอนเหนือของอินโดจีนของฝรั่งเศส (ปัจจุบันคือเวียดนาม) ไต้หวันเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะฐานสำหรับการขยายตัว ของญี่ปุ่นไปทางตอนใต้ สำนักงานสาขาไทเปของเรา (ก่อตั้งในปี 1931) ได้รับการว่าจ้างจาก การไฟฟ้าไต้หวันให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าหยวนซาน นอกจากนี้ ยังได้รับการ ว่าจ้างจากกองทัพเรือให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือทหารและโรงพยาบาลทหารเรือ และจากกองทัพบก ให้ก่อสร้างคลังสินค้าด้วย

ในปี 1942 เราขยายธุรกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเนื่องจากความต้องการทางทหารที่เพิ่มขึ้น แต่ได้สูญเสียฐานธุรกิจในต่างประเทศทั้งหมดเมื่อประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามในปี 1945

ศูนย์บัญชาการกองทัพกวางตุ้งในแมนจูเรีย (1934)
ศูนย์บัญชาการกองทัพกวางตุ้งในแมนจูเรีย (1934)

การเริ่มต้นใหม่หลังสงคราม -- สร้างความสำเร็จในเอเชีย

ธุรกิจในต่างประเทศของเราหลังสงคราม เริ่มต้นจากการก่อสร้างชดใช้หลังสงคราม ให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก่อสร้างชดใช้หลังสงครามเริ่มตั้งแต่ปี 1954 ถึงปี 1963 โดยเราได้รับการว่าจ้างให้ทำโครงการก่อสร้างสะพาน Musi ในเมืองปาเล็มบัง เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และโครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า Sarinah ในเมือง จาการ์ตา เป็นต้น

ในเดือนเมษายน 1964 เราทำการสำรวจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตัดสินใจ ตั้งฐานธุรกิจในประเทศไทย หลังจากนั้นก็ได้เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ ขึ้น โดยเราเป็นบริษัทก่อสร้างแห่งแรกของญี่ปุ่นที่มาตั้งฐานในประเทศไทย งานก่อสร้าง อาคาร AIA (American International Assurance) ขึ้นใหม่ ซึ่งเราได้รับเหมาก่อสร้างในเวลานั้น ถือเป็นการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของเรา หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม 1974 มีการก่อตั้ง ไทย โอบายาชิ ขึ้น ซึ่งก็ได้สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 1966 เราขยายธุรกิจสู่ฮาวายและได้รับการว่าจ้างพิเศษให้ก่อสร้างโรงแรม Surfrider ในโฮโนลูลู และในเดือนเมษายนของปีเดียวกันก็ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทต่างชาติ ซึ่งถือเป็น การปูทางเพื่อขยายธุรกิจของเราสู่สหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมา

สำหรับงานก่อสร้างในต่างประเทศเหล่านี้ เราให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง พยายามสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วยการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนกับผู้คนในท้องถิ่นด้วย

สะพาน Musi ในประเทศอินโดนีเซีย (1965)
สะพาน Musi ในประเทศอินโดนีเซีย (1965)

เพิ่มความแข็งแรงให้ฐานธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

ในปี 1978 มีการก่อตั้ง JAMES E. ROBERTS-OBAYASHI CORPORATION ขึ้น โดยเป็นการ ร่วมทุนกับบริษัทในพื้นที่ ในเดือนสิงหาคมของปี 1979 เราได้รับเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองซานฟรานซิสโก และเป็นบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นบริษัทแรกที่ได้โครงการวิศวกรรมโยธาสาธารณะในสหรัฐอเมริกาที่ต่อเนื่องกัน (Contiguous United States) สำหรับโครงการนี้ พื้นที่ก่อสร้างโดยรวมเป็นพื้นดินนิ่ม ทั้งยังมีข้อกำหนดที่เข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อม เราได้เข้าประกวด ราคาโดยเสนอวิธีการก่อสร้างแบบใช้หัวเจาะประเภทแรงดันดินสมดุล (Earth Pressure Balance Shield) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เคยใช้มาก่อนในสหรัฐอเมริกา ความสามารถทางเทคนิคของเรานี้ได้รับ การประเมินอย่างสูงในนิตยสารเทคโนโลยีการก่อสร้าง "ENR" ของสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของ โครงการนี้ ทำให้เราได้งานก่อสร้างส่วนอื่นของโครงการเดียวกันในปี 1981 ในรูปแบบ Joint Venture (กิจการร่วมค้า) กับบริษัทท้องถิ่น ตามด้วยการได้โครงการจากกระทรวงมหาดไทยสหรัฐ เพื่อสร้างอุโมงค์สตรอว์เบอร์รีในเฮเบอร์ซิตี รัฐยูทาห์ นอกจากนี้ ในปี 1983 เรายังได้รับการว่าจ้างจาก กระทรวงพลังงานให้ก่อสร้างอุโมงค์ด้วยเพลาแนวตั้งสำหรับโรงงานทดสอบการบำบัดกากกัมมันตภาพรังสีในรัฐนิวเม็กซิโก กอปรกับการได้โครงการก่อสร้างต่างๆ มากขึ้นจากเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลอสแองเจลิส ฐานธุรกิจของเราในสหรัฐอเมริกาที่ต่อเนื่องกัน จึงมีความแข็งแรงมากขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองซานฟรานซิสโก (1982)
ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองซานฟรานซิสโก (1982)

ร่วมกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในท้องถิ่น -- เพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศต่อไป

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ของบริษัทญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1980 เราเริ่มรับเหมาก่อสร้าง โครงการต่างๆ อย่างจริงจังในหลายประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 1985 มีการก่อตั้งบริษัท Obayashi Europe B.V. ขึ้นที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมาได้เปิดสาขาปารีสในปี 1986 และสาขาลอนดอนในปี 1987 เพื่อรองรับบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่ได้ขยายธุรกิจเข้าไปในยุโรป ซึ่งในขณะนั้นมีการรวมกลุ่มของประเทศขึ้นเป็นประชาคมยุโรป (European Community หรือ EC)

นอกจากนี้ ในปี 1985 เรายังได้โครงการวิศวกรรมโยธาเป็นโครงการแรกในออสเตรเลีย และ ในปี 1987 และ 1988 เราได้รับการว่าจ้างในฐานะผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างตึกระฟ้า 2 แห่ง ส่วนในเอเชียเราก็ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทในท้องถิ่นและได้โครงการสาธารณะขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินในเมืองไทเปประเทศไต้หวันปี 1989 เป็นต้น

ในธุรกิจก่อสร้างของเรา เราได้สร้างความไว้วางใจจากลูกค้าในท้องถิ่น โดยการตั้งนิติบุคคลท้องถิ่นในเอเชีย และโดยการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับบริษัทท้องถิ่นผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้การควบรวมกิจการในเชิงรุก ช่วยให้ธุรกิจของเราในอเมริกาเหนือรวมถึงธุรกิจวิศวกรรมโยธาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของรัฐบาล ขยายตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในทศวรรษที่ 2000 ในตะวันออกกลาง เราได้ก่อสร้าง "Dubai Metro" ซึ่งเป็นระบบขนส่งในเมืองความยาวรวม 75 กม. ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) (แล้วเสร็จในปี 2011) ในปี 2013 เราช่วยผลักดันโครงการขนาดใหญ่ เช่น การรับว่าจ้าง โครงการขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเมืองเก่าขึ้นใหม่ในโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ โดยโครงการนี้ ถือเป็นโครงการแรกของเราในประเทศกาตาร์

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เราดำเนินการส่งเสริมการขายตามลักษณะของแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งร่วมวางแผนโครงการมากมายที่ต้องใช้ความสามารถทางเทคนิคขั้นสูง

Dubai Metro (2011)
Dubai Metro (2011)