1. 1 Management and Organization

Current Officers (As of June 24, 2021)

Members of the Audit & Supervisory Board

Standing Audit & Supervisory Board Member
 • Hikaru Ueno
 • Masahiro Saito
Outside Audit & Supervisory Board Member(*2)
 • Hiroshi Yokokawa
 • Tetsuo Nakakita
 • Akihiko Nakamura

*2 Outside Audit & Supervisory Board Member: As per Article 2, Section 16 of the Companies Act

Executive Officers

President
 • Kenji Hasuwa
Executive Vice President
 • Takehito Sato
 • Yasuo Kotera
 • Toshihiko Murata
 • Atsushi Sasagawa
Senior Managing Executive Officer
 • Jiro Otsuka
 • Akinobu Nohira
 • Makoto Hidetaka
 • Katsuyoshi Okawa
Managing Executive Officer
 • Mamoru Hikida
 • Naoki Kajita
 • Koji Murakami
 • Hirokazu Onozaki
 • Shin Matsumoto
 • Yoshimi Sekoguchi
 • Yuichi Yamamoto
 • Hitoshi Hasegawa
 • Toshiro Kiyomi
 • Toshimi Sato
 • Nozomu Taoda
 • Kazunari Nomura
 • Seiji Nagai
 • Goichi Kamochi
Executive Officer
 • Hitoshi Tomoto
 • Susumu Kawaguchi
 • Nobuyuki Wakuni
 • Hideo Katsumata
 • Hironobu Kawakami
 • Yoshihito Sasaki
 • Akihiro Higashide
 • Kyoji Ikeda
 • Hiromitsu Kato
 • Kazuyuki Goto
 • Kimihiko Sato
 • Isao Sano
 • Futoshi Takahashi
 • Yutaka Taneda
 • Kojiro Nitta
 • Yasuo Morita
 • Motoi Yano
 • Yoshikatsu Imazuka
 • Shigeru Edatsune
 • Hitoshi Shibuya
 • Atsushi Takeuchi
 • Katsuhiko Matsuda
 • Masaaki Yasui
 • Eiichiro Okano
 • Toshiro Kito
 • Shinobu Yamanaka
 • Koji Kohirata
 • Osamu Yoshizaki
 • Kenichi Ando
 • Hajime Onojima
 • Ryuji Kitaoka
 • Hiroshi Kondo
 • Mitsuaki Sadatoshi
 • Kazutoshi Mitsui
 • Ryuichi Yanagawa
Takeo Obayashi

Representative Director Chairman

Takeo Obayashi

Apr. 1977
Joined the Corporation
Jun. 1983
Director
Jun. 1985
Managing Director
Jun. 1987
Senior Managing Director
Jun. 1989
Executive Vice President
Jun. 1997
Vice Chairman
Jun. 2003
Chairman
Jun. 2007
Director
Jun. 2009
Chairman (incumbent)
Representative Director (incumbent)
PINCH OUT
蓮輪 賢治

Representative Director President

Kenji Hasuwa

Apr. 1977
Joined the Corporation
Apr. 2010
Executive Officer
Oct. 2012
Managing Executive Officer
Oct. 2014
Head of Technology Business Development Division
Jun. 2015
Director
Apr. 2016
Senior Managing Executive Officer
Mar. 2018
Representative Director (incumbent)
President (incumbent)
PINCH OUT
Takehito Sato

Representative Director Executive Vice President

Takehito Sato

Apr. 1975
Joined the Corporation
Apr. 2011
Executive Officer
Senior General Manager-in-Charge of Civil Engineering Construction Division at Tokyo Main Office
Apr. 2015
Head of Shikoku Branch Office
Apr. 2016
Managing Executive Officer
Mar. 2018
Senior Managing Executive Officer
Head of Civil Engineering Construction Division
Jun. 2018
Director
Apr. 2019
Representative Director (incumbent)
Executive Vice President (incumbent)
Apr. 2020
Head of Safety, Quality & Environment Division (incumbent)
PINCH OUT
Yasuo Kotera

Director Executive Vice President

Yasuo Kotera

Apr. 1977
Joined the Corporation
Apr. 2010
Executive Officer
General Manager of Accounting Department at Head Office
Apr. 2012
Managing Executive Officer
Apr. 2015
Senior Managing Executive Officer
Apr. 2017
Head of Real Estate Development Division
Jun. 2018
Director (incumbent)
Apr. 2020
Executive Vice President (incumbent)
PINCH OUT
Toshihiko Murata

Director Executive Vice President

Toshihiko Murata

Apr. 1977
Joined the Corporation
Apr. 2012
Executive Officer
Senior General Manager-in-Charge of Building Construction Division at Osaka Main Office
Apr. 2015
Managing Executive Officer
Senior General Manager of Building Construction Division at Osaka Main Office
Apr. 2017
Head of Building Construction Division
Mar. 2018
Senior Managing Executive Officer
Jun. 2018
Director (incumbent)
Apr. 2019
Head of Tokyo Main Office
Apr. 2021
Executive Vice President (incumbent)
Head of Osaka Main Office (incumbent)
PINCH OUT
Atsushi Sasagawa

Director Executive Vice President

Atsushi Sasagawa

Apr. 1980
Joined the Corporation
Apr. 2015
Executive Officer
Head of Yokohama Branch Office
Mar. 2018
Managing Executive Officer
Head of Building Construction Division at Osaka Main Office
Apr. 2019
Senior Managing Executive Officer
Jan. 2021
Head of Marketing Division (incumbent)
Apr. 2021
Executive Vice President (incumbent)
Head of Tokyo Main Office (incumbent)
Jun. 2021
Director (incumbent)
PINCH OUT
Toshimi Sato

Director Managing Executive Officer

Toshimi Sato

Apr. 1985
Joined the Corporation
Jan. 2011
Senior General Manager of North American Regional Headquarters at Overseas Business Division
Apr. 2013
General Manager of Finance Department at Head Office
May. 2015
General Manager of Corporate Management Planning Department at Head Office
Apr. 2017
Executive Officer
Jun. 2018
Director (incumbent)
Apr. 2019
Managing Executive Officer (incumbent)
PINCH OUT
Shinichi Koizumi

Independent Director

Shinichi Koizumi

Apr. 1971
Joined Toray Industries, Inc.
Jun. 2004
Vice President (Member of the Board) of Toray Industries, Inc.
Jun. 2006
Senior Vice President (Member of the Board) of Toray Industries, Inc.
Jun. 2007
Senior Vice President (Member of the Board & Member of the Executive Committee) of Toray Industries, Inc.
Jun. 2008
Executive Vice President and Representative Member of the Board of Toray Industries, Inc.
Jun. 2013
Senior Advisor of Toray Industries, Inc.
Chairman of the Board of Toray Corporate Business Research, Inc.
Jun. 2015
Advisor of Toray Industries, Inc.
Independent Director of the Corporation (incumbent)
Jun. 2017
Standing Corporate Auditor of DeNA Co., Ltd. (incumbent)
PINCH OUT
Naoki Izumiya

Independent Director

Naoki Izumiya

Apr. 1972
Joined ASAHI BREWERIES, LTD.
Mar. 2000
Corporate Officer of ASAHI BREWERIES, LTD.
Mar. 2003
Director of ASAHI BREWERIES, LTD.
Mar. 2004
Managing Director of ASAHI BREWERIES, LTD.
Mar. 2006
Managing Director, Managing Corporate Officer of ASAHI BREWERIES, LTD.
Mar. 2009
Senior Managing Director, Senior Managing Corporate Officer of ASAHI BREWERIES, LTD.
Mar. 2010
President and Representative Director of ASAHI BREWERIES, LTD.
Jul. 2011
President and Representative Director, COO of Asahi Group Holdings, Ltd.
Mar. 2014
President and Representative Director, CEO of Asahi Group Holdings, Ltd.
Mar. 2016
Chairman and Representative Director, CEO of Asahi Group Holdings, Ltd.
Mar. 2018
Chairman and Representative Director of Asahi Group Holdings, Ltd.
Jun. 2018
Independent Director of the Corporation (incumbent)
Mar. 2019
Chairman of the Board of Asahi Group Holdings, Ltd.
Mar. 2021
Special Adviser of Asahi Group Holdings, Ltd. (incumbent)
PINCH OUT
Yoko Kobayashi

Independent Director

Yoko Kobayashi

Apr. 1978
Joined Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (the predecessor of NTT)
Jun. 2008
Member of the Board of Directors of NTT Communications Corporation
Jun. 2010
President and CEO of NTT Com CHEO CORPORATION
Jun. 2014
Audit & Supervisory Board Member of NTT Communications Corporation
Jun. 2018
Outside Director, Audit and Supervisory Committee Member of Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (incumbent)
Sep. 2018
General Auditor of Japan Aerospace Exploration Agency (incumbent)
Jun. 2020
Independent Director of the Corporation (incumbent)
PINCH OUT
Masako Orii

Independent Director

Masako Orii

Apr. 1983
Joined Suntory Ltd.
Apr. 2012
Executive Officer of Suntory Holdings Limited
Apr. 2016
Senior Managing Director, Member of the Board of Suntory Wellness Limited
Apr. 2019
Advisor of Suntory Holdings Limited (incumbent)
Executive Director of Suntory Hall, Suntory Foundation for the Arts(incumbent)
Jun. 2020
Independent Director of the Corporation (incumbent)
May. 2021
Outside Director, Audit and Supervisory Committee Member of TOHO CO., LTD. (incumbent)
PINCH OUT
Hiroyuki Kato

Independent Director

Hiroyuki Kato

Apr. 1979
Joined Mitsui & Co., Ltd.
Apr. 2010
Managing Officer of Mitsui & Co., Ltd.
Apr. 2012
Executive Managing Officer of Mitsui & Co., Ltd.
Jun. 2014
Representative Director, Senior Executive Managing Officer of Mitsui & Co., Ltd.
Apr. 2016
Representative Director, Executive Vice President of Mitsui & Co., Ltd.
Apr. 2018
Director of Mitsui & Co., Ltd.
Jun. 2018
Counselor of Mitsui & Co., Ltd.
Jul. 2020
Advisor of Mitsui & Co., Ltd. (incumbent)
Jun. 2021
Independent Director of the Corporation (incumbent)
PINCH OUT
 1. Management and
  Organization
 2. Stock Information
 3. Financial Statements
 4. Technology
 5. BIM Timeline
 6. Awards
 7. Major Publication
 8. Group Companies